Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod inwestycję

Oferujemy:

  • Zdjęcie humusu
  • Wykopy mechaniczne pod ławy oraz stopy fundamentowe
  • Wywóz zbędnej ziemi, gruzu, gałęzi, itp.
  • Wycinkę drzew, krzewów, usunięcie pni
  • Dostawę nadkładu do zasypek wewnątrz budynku
  • Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod posadzkę budynku (nasyp wraz z zagęszczeniem)
  • Ogrodzenia tymczasowe budowy
  • Wytyczenie geodezyjne realizowanych budynków

TECHNOLOGIE I WYKONANIE

Zdjęcie humusu jak i wykopy fundamentowe wykonujemy za pomocą koparko-ładowarki, dzięki czemu prace trwają krótko i przebiegają sprawnie. Zbędny grunt z wykopu wywozimy z placu budowy. Grunt, który nadaje się do późniejszego wykorzystania (np. piaski) pozostawiamy na placu budowy.

Również zasypki wewnątrz budynku prowadzimy przy pomocy koparko-ładowarki, a nasyp zagęszczamy mechanicznie za pomocą zagęszczarki płytowej.